AKTUALNOŚCI

Badanie ekspresji genów w okołowieńcowej tkance tłuszczowej: kolejny krok do zrozumienia, jak odwrócić procesy miażdżycowe

Kategoria:

Prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – MEDYCYNA XXI prof. Krzysztof J. Filipiak i sekretarz dr n. med. Aleksandra Gąsecka są współautorami przełomowego badania dowodzącego, że zmiana w ekspresji genów w tkance tłuszczowej wokół tętnic wieńcowych u pacjentów z chorobą wieńcową sprawia, że tkanka ta staje się agresywna i nasila procesy miażdżycowe. Badanie stanowi istotny krok do zrozumienia, jak okołonaczyniowa tkanka tłuszczowa moduluje ryzyko rozwoju miażdżycy, a także wskazuje ścieżki metaboliczne, które mogłyby stać się nowym celem terapeutycznym u pacjentów z chorobami o podłożu miażdżycowym. Badanie przeprowadzono przez zespół badaczy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Polskiej Akademii Nauk. Wyniki zostały opublikowane na łamach czasopisma Journal of Inflammation Research (IF 6.9).

Treść artykułu znajdą Państwo na stronie czasopisma tutaj.

WYSZUKAJ

Categories