WEBCASTY

Konsensus 5 krajów – nowoczesne leczenie kardiologiczne

Co może łączyć zdawałoby się tak odległe kraje jak: Hiszpanię, Włochy, Polskę, Wietnam i Uzbekistan? Okazuje się, że łączy je podejście do szeroko rozumianej prewencji pierwotnej i wtórnej, nawet, gdy można je scharakteryzować, według wymienionej przed chwilą kolejności jako kraje: niskiego, średniego, wysokiego (Polska, Wietnam) i bardzo wysokiego (Uzbekistan) ryzyka sercowo-naczyniowego.

Doc. Aleksandra Gąsecka-van der Pol oraz prof. Krzysztof J. Filipiak przedstawiają założenia konsensusu ekspertów sercowo-naczyniowych tych 5 krajów, jaki opracowano w 2023 roku, mając na uwadze łączną populację ponad ćwierć miliarda osób – bo tyle mieszkańców mają łącznie wszystkie nasze kraje. Dokument ekspertów – opublikowany po polsku i po angielsku, odpowiada na wyzwania leczenia podstawowych czynników ryzyka i chorób: hipercholesterolemii, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Podkreśla rolę nowoczesnych preparatów SPC (leki złożone), jak i ważnych, nowych leków wieńcowych.

 

OGLĄDAJ >>

 

EKSPERT

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Krzysztof J. Filipiak, FESC – kardiolog, internista, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (4 specjalizacje); JM Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC), Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC, były prodziekan, prorektor i przewodniczący rady dyscypliny nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM); past-prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego; gubernator na Polskę – ISCP – International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy; prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 37. roku życia, będąc w chwili mianowania najmłodszym profesorem kardiologii w Polsce. Autor ponad 500 publikacji indeksowanych w bazie PubMed; wg Google Scholar (czerwiec 2022): 8257 cytowań, Hirsch index 42.

dr hab. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol – adeptka kardiologii interwencyjnej w I Katedrze i Klinice Kardiologii UCK WUM. Autorka ponad 130 artykułów indeksowanych w PubMed, uznana w rankingu Forbes Women za jedną ze stu wybitnych kobiet roku 2020. Główna badaczka w kilku wieloośrodkowych badaniach klinicznych, m.in. IMPELLA-PL (https://rejestrimpella.pl/), ADONIS-PCI (https://adonis-pci.gumed.edu.pl/); członkini zarządu „Young Thrombosis Researchers Group” i “Quality Improvement Committee” Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Laureatka licznych stypendiów naukowych, w tym fellowship w zakresie kardiologii interwencyjnej w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Utrechcie (Holandia).

 

ORGANIZATOR

      

                                             PARTNER                                             

 

PATRONAT

 

   PRODUKCJA WYDARZENIA