WEBCASTY

Post ESC 2023

Post-ESC to konferencja podsumowująca coroczny kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) – najważniejszego wydarzenia edukacyjnego dla każdego europejskiego kardiologa, internisty, lekarza rodzinnego leczącego choroby układu krążenia. Na kongresie ESC, zawsze odbywanym na przełomie sierpnia i września, spoczywają oczy całego lekarskiego świata tych dziedzin. Dlaczego? Bo kardiologia to jedna z pierwszych specjalizacji medycznych  w Europie, która zrezygnowała z publikowania krajowych wytycznych leczenia. Wytyczne ESC publikowane co roku na temat wybranych schorzeń układu krążenia, tłumaczone są po prostu na języki narodowe poszczególnych krajów i w ten sposób wytyczne ESC obowiązują każdego kardiologa praktykującego na naszym kontynencie. W Polsce, w której ostatnio czas tłumaczenia na język polski niektórych wytycznych ESC i ich druk zabrał „Kardiologii Polskiej” nawet 10 miesięcy czasu od ogłoszenia w sierpniu 2022 roku, tym bardziej ważne jest szybkie dostarczenia polskim lekarzom omówienia nowości i nowych wytycznych ESC z 2023 roku.

 

ESC w 2023 roku skończyło się w Amsterdamie w poniedziałek 28 sierpnia. My konferencję „Post-ESC” zorganizowaliśmy dzień później, we wtorek 29 sierpnia 2023 roku w nowoczesnym studiu w Warszawie – w siedzibie Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny (PTPM) – Medycyna XXI.

 

OGLĄDAJ CAŁĄ KONFERENCJĘ >>

 

AGENDA

Uzupełnienie wytycznych ESC dotyczących niewydolności serca
prof. dr hab. n. med. Marek Postuła /20 min/

Nowe wytyczne ESC dotyczące ostrych zespołów wieńcowych
dr hab. n. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol /20 min/

Nowe wytyczne ESC dotyczące kardiodiabetologii
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak /20 min/

Nowe wytyczne ESC dotyczące kardiomiopatii
prof. dr hab. n. med. Marek Postuła /20 min/

Nowe wytyczne ESC dotyczące infekcyjnego zapalenia wsierdzia
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak /20 min/

Dziesięć najważniejszych badań akronimowych z ESC 2023
dr hab. n. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol /20 min/

 

EKSPERCI

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Krzysztof J. Filipiak, FESC – kardiolog, internista, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (4 specjalizacje); JM Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC), Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC, były prodziekan, prorektor i przewodniczący rady dyscypliny nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM); past-prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego; gubernator na Polskę – ISCP – International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy; prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 37. roku życia, będąc w chwili mianowania najmłodszym profesorem kardiologii w Polsce. Autor ponad 500 publikacji indeksowanych w bazie PubMed; wg Google Scholar (czerwiec 2022): 8257 cytowań, Hirsch index 42.

prof. dr hab. n. med. Marek Postuła – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Jest propagatorem zdrowego trybu życia, a na co dzień aktywnie uprawia kolarstwo. Od dziecka jeździ na nartach, a od kilku lat doskonali swoje umiejętności na kitesurfingu. Zawodowo zajmuje się kardiologią sportową i pomaga osobom aktywnym bezpiecznie oddawać się swoim pasjom. Pracuje w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i pełni funkcje Kierownika Pracowni Farmakogenomiki, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z poszukiwaniem nowych biomarkerów pomocnych we wczesnej prewencji i diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego, także u sportowców. Jest założycielem międzynarodowej grupy badawczej I-COMET (International Cardiovascular and Cardiometabolic Research Team) skupiającej naukowców i klinicystów z Polski, Austrii, Włoch, Holandii oraz Brazylii.

dr hab. n. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol – adeptka kardiologii interwencyjnej w I Katedrze i Klinice Kardiologii UCK WUM. Autorka ponad 130 artykułów indeksowanych w PubMed, uznana w rankingu Forbes Women za jedną ze stu wybitnych kobiet roku 2020. Główna badaczka w kilku wieloośrodkowych badaniach klinicznych, m.in. IMPELLA-PL (https://rejestrimpella.pl/), ADONIS-PCI (https://adonis-pci.gumed.edu.pl/); członkini zarządu „Young Thrombosis Researchers Group” i “Quality Improvement Committee” Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Laureatka licznych stypendiów naukowych, w tym fellowship w zakresie kardiologii interwencyjnej w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Utrechcie (Holandia).

 

ORGANIZATOR

      

        PARTNERZY    

  

       

 

PRODUKCJA WYDARZENIA ONLINE