WYDARZENIA

BEZSENNOŚĆ A INNE CHOROBY – jak bezpiecznie leczyć i jak poprawiać jakość życia pacjentów?

Według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), bezsenność jest jedną z najczęściej diagnozowanych dolegliwości, zaraz po bólu. Objawy bezsenności w wywiadach epidemiologicznych stwierdza się u 30–50% badanych dorosłych osób. Osoby cierpiące na bezsenność skarżą się na trudności w zasypianiu, utrzymaniu snu, zbyt wczesne budzenie się lub sen o złej jakości, który nie daje wypoczynku.

Przewlekła bezsenność zmienia mózg i zwiększa ryzyko innych problemów zdrowotnych, w tym przede wszystkim chorób sercowo-naczyniowych, zaburzeń metabolicznych jak otyłość i cukrzyca, schorzeń psychicznych, przede wszystkim depresji. Ten wielowymiarowy problem wymaga odpowiedniego i bezpiecznego leczenia opartego na terapii behawioralnej oraz nowoczesnej farmakoterapii prowadzonej według ściśle określonych reguł i wsparcia specjalistów zajmujących się na co dzień leczeniem zaburzeń snu.

Zagadnienie to zgłębią wybitni eksperci: prof. Marek Postuła, prof. Adam Wichniak, prof. Monika Białecka, dr Małgorzata Czajowska-Malinowska.  Przeprowadzą interdyscyplinarną dyskusję, omawiając leczenie bezsenności u różnych pacjentów, w tym:

  • pacjentów z dolegliwościami bólowymi,
  • pacjentów z depresją,
  • pacjentów z dolegliwościami neurologicznymi,
  • pacjentów z bezdechem sennym i zaburzeniami oddychania.
  •  

OGLĄDAJ >>

 

EKSPERCI

prof. dr hab. n. med. Marek Postuła – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Jest propagatorem zdrowego trybu życia, a na co dzień aktywnie uprawia kolarstwo. Od dziecka jeździ na nartach, a od kilku lat doskonali swoje umiejętności na kitesurfingu. Zawodowo zajmuje się kardiologią sportową i pomaga osobom aktywnym bezpiecznie oddawać się swoim pasjom. Pracuje w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i pełni funkcje Kierownika Pracowni Farmakogenomiki, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z poszukiwaniem nowych biomarkerów pomocnych we wczesnej prewencji i diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego, także u sportowców. Jest założycielem międzynarodowej grupy badawczej I-COMET (International Cardiovascular and Cardiometabolic Research Team) skupiającej naukowców i klinicystów z Polski, Austrii, Włoch, Holandii oraz Brazylii.

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Wichniak – lekarz, specjalista psychiatra. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie pełni funkcję Kierownika III Kliniki Psychiatrycznej. Prowadzi badania naukowe koncentrujące się na metodach leczenia i diagnostyki schizofrenii, depresji i zaburzeń snu. Obok specjalizacji z psychiatrii odbył szkolenie i uzyskał certyfikat medycyny snu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz licencję EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

prof. dr hab. n. med. Monika Białecka – specjalista w zakresie neurologii, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona i bólu przewlekłego. Studia medyczne ukończyła w 1991r. na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, od 1992 pracownik Katedry Farmakologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Za cykl prac w 2009 r. uhonorowana nagrodą “Zachodniopomorski Nobel” w dziedzinie medycyny. W latach 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019 uznana za Najlepszego Nauczyciela Akademickiego Wydziału Lekarskiego. Autorka i współautorka wielu artykułów oraz podręczników, w tym redaktor naczelna i współautorka podręcznika: “Interakcje leków w neurologii”, „Leczenie bólu przewlekłego u pacjentów z wybranymi współistniejącymi jednostkami chorobowymi”. Członek krajowych i zagranicznych towarzystw neurologicznych i farmakologicznych.

dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska – koordynator Oddziału Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania z Pododdziałem NWM i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu, Kierownik Centrum POChP i Niewydolności Oddychania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, internista, specjalista chorób płuc, ekspert Medycyny Snu. Przez 8 miesięcy kierowała 45 – łóżkowym oddziałem dla pacjentów chorych na COVID-19 z niewydolnością oddychania. Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP), Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, Zastępca Przewodniczącego Sekcji Intensywnej Terapii i Rehabilitacji PTChP. Współautorka polskich zaleceń w COVID-19 opracowanych przez AOTMiT. Ekspert medyczny w pracach grup roboczych MZ, AOTMiT, NFZ, WHO.  Inicjatorka powołania w Polsce pododdziałów Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej, koordynator programu polityki zdrowotnej MZ pn. “Krajowy Program Zmniejszania Umieralności z Powodu Przewlekłych Chorób Płuc Poprzez Tworzenie Sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (NWM) na lata 2016-2019”.

 

 

ORGANIZATOR

 

             SPONSOR            

 

PARTNER

 

PRODUKCJA WYDARZENIA ONLINE

INFORMACJE

25.10.2022

19:00

POZOSTAŁO DO WYDARZENIA