WYDARZENIA

Czy COVID-19 wciąż stanowi duże zagrożenie? Rekomendacje i wnioski na przyszłość

Eksperci podsumowują najnowsze dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19, przedstawiają najbardziej aktualne dane takie jak rekomendacje, wyniki badań i dane dotyczące szczepionek oraz leczenia przeciwwirusowego, a także zbierają wnioski i rekomendacje odnośnie prewencji i leczenia COVID-19, które powinny być wdrożone w 2023 roku. W debacie udział wzięli wybitni eksperci prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski, dr Jakub Gierczyński MBA, lek. med. Czesław Ducki.

OGLĄDAJ >>

EKSPERCI

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak – kardiolog, internista, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (4 specjalizacje); JM Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC), Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC, były prodziekan, prorektor i przewodniczący rady dyscypliny nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM); past-prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego; gubernator na Polskę – ISCP – International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy; prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 37. roku życia, będąc w chwili mianowania najmłodszym profesorem kardiologii w Polsce. Autor ponad 500 publikacji indeksowanych w bazie PubMed; wg Google Scholar (czerwiec 2022): 8257 cytowań, Hirsch index 42.

dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski – wirusolog, mikrobiolog, diagnosta laboratoryjny; adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor ponad 100 prac indeksowanych w PubMed, poświęconych przede wszystkim problematyce zakażeń wirusowych, współautor podręczników m.in.: „Mikrobiologia lekarska” (2014), „Choroby wirusowe w praktyce klinicznej” (2017) czy „Zapobieganie i leczenie zakażeń szpitalnych w onkologii” (2018). Autor strony popularnonaukowej poswieconej zagadnieniom zwiazanym z wirusologia, „Trust me I’m a Virologist”.

dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA – ekspert w dziedzinie ekonomiki zdrowia, zarządzania chorobą, analizy decyzyjnej, audytu medycznego, zarządzania ryzykiem, EBM, HTA oraz VBHC. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, HTAi, ISPOR, Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz The International Foundation for Integrated Care – IFIC Polska. Autor publikacji, opracowań i raportów (https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Gierczynski). Ekspert i wykładowca w Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Center of VBHC i MBA Ochrona Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Medycznej Racji Stanu. Członek Zespołu Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta i Rzeczniku Praw Obywatelskich. Jest założycielem firmy Doradztwo i Ekspertyzy DEJG (Health and Disease Management Institute) oraz European Health Network.

lek. Czesław Ducki – Dyrektor ds. Organizacji i Zarzadzania  oraz Zastępca Dyrektora ds. medycznych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych  ZARZĄDZANIA PODMIOTAMI LECZNICZYMI – Szkoła Główna Handlowa. Obecnie uczestnik studiów  MBA „PUBLIC HEALTH”. Menedżer wysokiego szczebla z wieloletnim i wielokierunkowym doświadczeniem w sektorze medycznym i farmaceutycznym. Autor i współautor wielu publikacji naukowych. Współzałożyciel Europejskiego Stowarzyszenia Witaminy D “EVIDAS” i współautor wielu kampanii prozdrowotnych i edukacyjnych. Były Prezes Fundacji “Żyjmy Zdrowo”.

ORGANIZATOR

    PARTNERZY SPOŁECZNI

  

PARTNER

PRODUKCJA WYDARZENIA ONLINE

INFORMACJE

POZOSTAŁO DO WYDARZENIA