WYDARZENIA

CZY NITRENDIPINA W TERAPII NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO WCIĄŻ POZOSTAJE W GRZE? JAKA JEST JEJ ROLA W 2023 ROKU?

Antagoniści wapnia zajmują trwałe miejsce w terapii nadciśnienia tętniczego, stanowiąc zróżnicowaną pod względem farmakologicznym grupę leków hipotensyjnych. Preferowane są m.in. u osób w podeszłym wieku, z izolowanym nadciśnieniem skurczowym, astmą oskrzelową lub POChP. Nitrendipina, będąca przedstawicielem tej grupy, przez lata była jednym z najczęściej wybieranych preparatów z grupy dihydropirydynowych antagonistów wapnia. Jak jest jej rola i miejsce w terapii nadciśnienia na początku 2023 roku? Tego dowiemy się w kolejnej debacie Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI.
Prof. Krzysztof J. Filipiak omówi aktualne wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym z punktu widzenia lekarza praktyka, prof. Marek Postuła wskaże miejsce antagonistów wapnia w terapii nadciśnienia tętniczego, a dr hab. Marcin Barylski przytoczy przykłady zastosowania nitrendipiny w praktyce, na tle innych molekuł w tej grupie.

OGLĄDAJ >>

EKSPERCI

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak – kardiolog, internista, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (4 specjalizacje); JM Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC), Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC, były prodziekan, prorektor i przewodniczący rady dyscypliny nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM); past-prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego; gubernator na Polskę – ISCP – International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy; prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 37. roku życia, będąc w chwili mianowania najmłodszym profesorem kardiologii w Polsce. Autor ponad 500 publikacji indeksowanych w bazie PubMed; wg Google Scholar (czerwiec 2022): 8257 cytowań, Hirsch index 42.

prof. dr hab. n. med. Marek Postuła – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Jest propagatorem zdrowego trybu życia, a na co dzień aktywnie uprawia kolarstwo. Od dziecka jeździ na nartach, a od kilku lat doskonali swoje umiejętności na kitesurfingu. Zawodowo zajmuje się kardiologią sportową i pomaga osobom aktywnym bezpiecznie oddawać się swoim pasjom. Pracuje w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i pełni funkcje Kierownika Pracowni Farmakogenomiki, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z poszukiwaniem nowych biomarkerów pomocnych we wczesnej prewencji i diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego, także u sportowców. Jest założycielem międzynarodowej grupy badawczej I-COMET (International Cardiovascular and Cardiometabolic Research Team) skupiającej naukowców i klinicystów z Polski, Austrii, Włoch, Holandii oraz Brazylii.

dr hab. n. med. Marcin Barylski – adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Pracowni Kardiometrii. Past-Przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Posiada tytuł Fellow of the European Society of Cardiology (FESC). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Klubu 30 PTK, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) oraz ESC Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy. Autor lub współautor około 300 publikacji z dziedziny kardiologii w czasopismach polskich i zagranicznych, 5 monografii, a także ponad 50 rozdziałów w książkach. Główne zainteresowania to: farmakoterapia kardiologiczna, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, niewydolność serca, choroba wieńcowa oraz zaburzenia rytmu.

ORGANIZATOR

      SPONSOR         

PARTNER

PRODUKCJA WYDARZENIA ONLINE

INFORMACJE

30.01.2023

18:30

POZOSTAŁO DO WYDARZENIA