WYDARZENIA

HIPERURYKEMIA U PACJENTA WYSOKIEGO RYZYKA SERCOWO-NACZYNIOWEGO W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH KONSENSUSÓW

Hiperurykemię uznaje się za niezależny czynnik ryzyka rozwoju wielu zaburzeń mikro- i makronaczyniowych, w tym nadciśnienia tętniczego, zespołu metabolicznego, przewlekłego zespołu wieńcowego, cukrzycy czy choroby naczyniowo-mózgowej. Dlatego też odpowiednie monitorowanie i ewentualne leczenie hiperurykemii powinny być integralnymi elementami strategii postępowania w wymienionych stanach.

OGLĄDAJ >>

 

W debacie poruszony zostanie problem postępowania w bezobjawowej hiperurykemii u osób z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym w świetle najnowszych konsensusów, aktualne możliwości terapii hiperurykemii, cele do których powinniśmy dążyć, a także przedstawione i skomentowane badanie ALL-HEART, którego wyniki ogłoszono podczas tegorocznego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Barcelonie.

EKSPERCI

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak – kardiolog, internista, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (4 specjalizacje); JM Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC), Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC, były prodziekan, prorektor i przewodniczący rady dyscypliny nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM); past-prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego; gubernator na Polskę – ISCP – International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy; prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 37. roku życia, będąc w chwili mianowania najmłodszym profesorem kardiologii w Polsce. Autor ponad 500 publikacji indeksowanych w bazie PubMed; wg Google Scholar (czerwiec 2022): 8257 cytowań, Hirsch index 42.

dr hab. n. med. Marcin Barylski – adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Pracowni Kardiometrii. Past-Przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Posiada tytuł Fellow of the European Society of Cardiology (FESC). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Klubu 30 PTK, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) oraz ESC Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy. Autor lub współautor około 300 publikacji z dziedziny kardiologii w czasopismach polskich i zagranicznych, 5 monografii, a także ponad 50 rozdziałów w książkach. Główne zainteresowania to: farmakoterapia kardiologiczna, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, niewydolność serca, choroba wieńcowa oraz zaburzenia rytmu.

dr hab. n. med. Justyna Domienik-Karłowicz – specjalista kardiolog. Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na tej samej uczelni uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a następnie doktora habilitowanego nauk medycznych. Jej kompetencje zostały potwierdzone tytułem FESC przyznawanym przez European Society of Cardiology. Od 16 lat związana z Kliniką Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczyła i uczestniczy w szeregu projektów naukowych i klinicznych związanych z leczeniem chorób kardiologicznych i metabolicznych, w tym w leczeniu otyłości. Jest współautorką europejskiego konsensusu w zakresie leczenia hiperurykemii u pacjentów z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym oraz licznych publikacji oryginalnych krajowych i zagranicznych.

ORGANIZATOR

             SPONSOR              

PARTNER

PRODUKCJA WYDARZENIA ONLINE

INFORMACJE

7.11.2022

19:00

POZOSTAŁO DO WYDARZENIA