WYDARZENIA

INHIBITORY SGLT2 – dokąd prowadzi ewolucja wskazań klinicznych?

Flozyny (inhibitory SGLT2) aktualnie posiadają trzy niezależne wskazania kliniczne: niewydolność serca (niezależnie od frakcji wyrzucania lewej komory, a więc od stopnia jej uszkodzenia, obejmując całe spektrum pacjentów z rozkurczową i skurczową niewydolnością serca), cukrzycę (dotyczy cukrzycy typu 2., chociaż w przypadku współistnienia cukrzycy typu 1. współistniejącej z pozostałymi wskazaniami również podaje się obecnie flozyny) i przewlekłą chorobę nerek (silne działanie nefroprotekcyjne, niezależne od pierwotnej etiologii uszkodzenia nerek). Wszystkie te wskazania są refundowane w Polsce, chociaż daleko nam od optymalnej dostępności tych leków, zwłaszcza dla pacjentów z niewydolnością rozkurczową serca. Kwestie te omówi i podsumuje w swojej prezentacji prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak.

OGLĄDAJ NAGRANIE >>

 

Kolejne badania kliniczne nad flozynami trwają. Opublikowane wyniki badań z empagliflozyną w świeżym zawale serca (badanie EMMY) świadczą, że podawanie tej flozyny w świeżym zawale serca, w okresie szpitalnym po interwencji na naczyniach wieńcowych przekłada się na poprawę funkcji hemodynamicznej mięśnia sercowego, monitorowanej NT-pro-BNP i oceną echokardiograficzną. Badanie EMPULSE wskazało, że empagliflozyna znacząco poprawia rokowanie, gdy podawana jest w modelu zdekompensowanej, ostrej niewydolności serca. Kolejne badania (jak EMPATHY) dotyczą innych modeli klinicznych, a wydaje się, że wiele rozstrzygnie wielotysięczne badania EMPACT-MI (A Streamlined, Multicentre, Randomised, Parallel Group, Double-blind Placebo-controlled Superiority Trial to Evaluate the Effect of EMPAgliflozin on Hospitalisation for Heart Failure and Mortality in Patients With aCuTe Myocardial Infarction), w którym pacjenci ze świeżym zawałem serca randomizowani są rutynowego podawania empagliflozyny w zawale serca, a którego wyniki dostępne będą już za kilka miesięcy. Czy będzie to kolejne wielkie, czwarte wskazanie do stosowania flozyn? Na to pytanie spróbuje odpowiedzieć prof. dr hab. med. Marek Postuła, główny badacz EMPATHY, jak i Osoba na co dzień współpracująca ze współbadaczami wymienionych badań.

Na koniec zejdziemy „na ziemię”. Kardiolog inwazyjny – dr hab. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol przypomni nam krótko drogę pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym według najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2023 roku. Od karetki pogotowia, po interwencję, pobyt w szpitalu, prewencję wtórną. Zastanowimy się nad programem KOS-zawał, jego efektami, ale i spróbujemy odpowiedzieć na ważne pytanie: kiedy i u kogo włączyć flozynę – aktualnie, jak i po oczekiwanych badaniach EMPACT-MI.

To facynujące, że flozyny – leki o stosunkowo prostym, jak początkowo zakładano, mechanizmie działania (glikozuria, natriuzuria, zmniejszenie stężenia kwasu moczowego, odwodnienie, utrata kalorii) zaczęły wywierać inne skutki i wskazywać nam zupełnie nowe, potencjalne zastosowania. Spadek sekrecji insuliny, wzrost produkcji glukagonu, zmiany w ekspresji SGLT1, wzrost ketogenezy i oksydacji kwasów tłuszczowych przekłada się na udowodnione działanie w zakresie: spadku tempa starzenia się komórek, poprawy czynności mitochondriów, spadku generacji wolnych rodników, wycieszenia aktywności inflammasomów, aktywacji sirtuiny-1, szlaków AMPK oraz wyciszenia szlaków mTOR. Wszystko to skutkuje wyraźnym zmniejszeniem odczynu zapalnego, czyniąc z flozyn podstawowy aktualnie archetyp leku kardiometabolicznego: działającego ochronnie na kardiomiocyty, naczynia obwodowe, komórki nerki, trzustki, wątroby, prawdopodobnie na miażdżycę. Czy to nowe leki kardiologiczne, nie tylko w kontekście niewydolności serca?  Zapraszamy na debatę Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI.

EKSPERCI

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Krzysztof J. Filipiak, FESC – kardiolog, internista, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (4 specjalizacje); członek Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN w kadencji 2024-28; JM Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC), Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC, były prodziekan, prorektor i przewodniczący rady dyscypliny nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM); past-prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego; gubernator na Polskę – ISCP – International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy; prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 37. roku życia, będąc w chwili mianowania najmłodszym profesorem kardiologii w Polsce. Autor ponad 550 publikacji indeksowanych w bazie PubMed; wg Google Scholar (grudzień 2023): 11242 cytowania, Hirsch index 50.

prof. dr hab. n. med. Marek Postuła – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Jest propagatorem zdrowego trybu życia, a na co dzień aktywnie uprawia kolarstwo. Od dziecka jeździ na nartach, a od kilku lat doskonali swoje umiejętności na kitesurfingu. Zawodowo zajmuje się kardiologią sportową i pomaga osobom aktywnym bezpiecznie oddawać się swoim pasjom. Pracuje w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i pełni funkcje Kierownika Pracowni Farmakogenomiki, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z poszukiwaniem nowych biomarkerów pomocnych we wczesnej prewencji i diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego, także u sportowców. Jest założycielem międzynarodowej grupy badawczej I-COMET (International Cardiovascular and Cardiometabolic Research Team) skupiającej naukowców i klinicystów z Polski, Austrii, Włoch, Holandii oraz Brazylii.

dr hab. n. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol – adeptka kardiologii interwencyjnej w I Katedrze i Klinice Kardiologii UCK WUM. Autorka ponad 130 artykułów indeksowanych w PubMed, uznana w rankingu Forbes Women za jedną ze stu wybitnych kobiet roku 2020. Główna badaczka w kilku wieloośrodkowych badaniach klinicznych, m.in. IMPELLA-PL (https://rejestrimpella.pl/), ADONIS-PCI (https://adonis-pci.gumed.edu.pl/); członkini zarządu „Young Thrombosis Researchers Group” i “Quality Improvement Committee” Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Laureatka licznych stypendiów naukowych, w tym fellowship w zakresie kardiologii interwencyjnej w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Utrechcie (Holandia).

ORGANIZATOR

        PARTNERZY    

  

PRODUKCJA WYDARZENIA ONLINE

INFORMACJE

19.12.2023

18:00

POZOSTAŁO DO WYDARZENIA