WYDARZENIA

MEDYCYNA XXI – JAK LECZYĆ NOWOCZEŚNIE? I Konferencja Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny

Polskie Towarzystwo Postępów Medycyny (PTPM) – Medycyna XXI od początków swojego powstania skupia się na przybliżaniu tego wszystkiego, co definiować będzie medycynę XXI wieku i jej postępy. Dyskutujemy o nowych wytycznych terapii, o szybko zmieniającym się świecie poszczególnych specjalizacji, o nowych lekach i metodach leczniczych, o zagrożeniach, które pojawiają się nagle i niespodziewanie (jak COVID-19), ale i takich, z którymi nadal nie umiemy sobie radzić i skutecznie kontrolować, a dotykają milionów Polaków: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, palenie papierosów, nadwaga/otyłość, choroby układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek, choroby układu oddechowego, alergie, schorzenia neurologiczne i psychiatryczne, choroby wieku podeszłego, choroby zwyrodnieniowe układu kostnego, zespoły bólowe, nowotwory – żeby wymienić tylko te najczęstsze i najpowszechniejsze. Dużo mówimy od początku naszej aktywności o prewencji i profilaktyce, staramy się śledzić postępy wielu dziedzin i specjalizacji i stąd właśnie idea, aby wszystko to podsumować w jednym, corocznym, cyklicznym wydarzeniu – Konferencji PTPM – Medycyna XXI.

Tegoroczna I Konferencja PTPM – Medycyna XXI skupi się na nowych lekach, kwestii szczepień, długu zdrowotnego, stanu po pandemii COVID-19. Tym wszystkim zajmiemy się w pierwszej, otwierającej wydarzenie sesji. Potem zajmiemy się nieoczekiwanym zjawiskiem „powrotu do źródeł” – na naszych oczach odradza się tradycyjna interna, integruje się kardiologia, diabetologia, nefrologia, bo i najnowsze leki (flozyny – inhibitory SGLT2) nagle okazują się kluczowym orężem farmakologicznej walki jednocześnie z: niewydolnością serca, cukrzycą, przewlekłą chorobą nerek. Dyskutować będziemy o nowych lekach, które pojawiły się na rynku, o nowym świecie SPC (single pill combination – pigułki wielolekowej), które stają się standardem terapii w nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy, zaburzeniach lipidowych, chorobach układu oddechowego. Nie zaniedbamy również kwestii medycyny zabiegowej i trendów, które się w niej dokonują, zwłaszcza w kontekście leczenia zabiegowego najpowszechniejszych chorób, konsultacji przedoperacyjnych, redukowania ryzyka krwawień okołozabiegowych, coraz powszechniejszych zabiegach, którym wiele osób poddawanych jest coraz częściej np. w nowoczesnej stomatologii i implantologii.
Naszą ideą jest to, aby lekarz na co dzień skupiony na jednej, określonej specjalizacji, mógł otrzymać podsumowanie nowości „w pigułce”, aby jego wiedza i kompetencje stale rosły, tak jak rosną możliwości współczesnej medycyny.

prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak
w imieniu Komitetu Naukowego konferencji

 

OGLĄDAJ NAGRANIA >>

 

 

Zaproszenia na konferencję:

AGENDA KONFERENCJI

9:00-10:30

SESJA WPROWADZAJĄCA – POSTĘPY MEDYCYNY – o czym dyskutujemy w połowie 2023 roku?

 • Rewolucja w medycynie i leczeniu – rseny i sirany na horyzoncie – czym nas zaskoczą?
  prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak /20 min/
 • Niedługo wakacje, a potem jesień … przeciwko czemu się szczepić i dlaczego?
  dr hab. med. Tomasz Dzieciątkowski /20 min/
 • Które leki na polskim rynku farmaceutycznym AD 2023 szczególnie przykuły naszą uwagę?
  dr hab. med. Marcin Barylski /20 min/
 • Podsumowanie sesji – dyskusja z publicznością /20 min/

10:20-10:30

PRZERWA KAWOWA  

10:30-12:00

SESJA ŻÓŁTA – CO NOWEGO W KARDIOLOGII, DIABETOLOGII i NEFROLOGII

Eksperci: prof. Krzysztof J. Filipiak, prof. Marek Postuła, doc. Marcin Barylski

Porozmawiajmy o:

 • flozynach (inhibitorach SGLT2)
 • agonistach GLP-1
 • nowych antagonistach aldosteronu
 • gliptynach (inhibitorach DPP-4)
 • SPC stosowanych w hipertensjologii
 • SPC stosowanych w lipidologii
 • nowym spojrzeniu na kwas moczowy

12:00-13:30

SESJE SATELITARNE

13:30-15:00

SESJA CZERWONA – CO NOWEGO W MEDYCYNIE ZABIEGOWEJ i OPIECE NAD PACJENTEM PODDAWANYM INNYM ZABIEGOM i LECZENIU?

Eksperci: doc. Aleksandra Gąsecka, doc. Sebastian Szmit, prof. CMKP, doc. Maciej Czerniuk

Porozmawiajmy o:

 • postępach kardiologii inwazyjnej
 • terapii zakrzepowo-zatorowej
 • postępach w kardioonkologii
 • nowych lekach przeciwpłytkowych
 • nowych lekach przeciwkrzepliwych
 • i … co na to wszystko chirurg szczękowy-stomatolog?

15:00-16:30

SESJE SATELITARNE

16:30-17:30

SESJA ZŁOTA Podsumowanie dotychczasowej działalności PTPM – sesja niespodzianka

Zarząd PTPM: prof. Krzysztof J. Filipiak, prof. Marek Postuła, doc. Aleksandra Gąsecka, Honorata Gawlas, MBA

Przegląd dotychczasowych sesji edukacyjnych.

Podczas wszystkich sesji zapraszamy Państwa do zadawania pytań na czacie!

EKSPERCI

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak – kardiolog, internista, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (4 specjalizacje); JM Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC), Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC, były prodziekan, prorektor i przewodniczący rady dyscypliny nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM); past-prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego; gubernator na Polskę – ISCP – International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy; prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 37. roku życia, będąc w chwili mianowania najmłodszym profesorem kardiologii w Polsce. Autor ponad 500 publikacji indeksowanych w bazie PubMed; wg Google Scholar (czerwiec 2022): 8257 cytowań, Hirsch index 42.

prof. dr hab. n. med. Marek Postuła – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Jest propagatorem zdrowego trybu życia, a na co dzień aktywnie uprawia kolarstwo. Od dziecka jeździ na nartach, a od kilku lat doskonali swoje umiejętności na kitesurfingu. Zawodowo zajmuje się kardiologią sportową i pomaga osobom aktywnym bezpiecznie oddawać się swoim pasjom. Pracuje w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i pełni funkcje Kierownika Pracowni Farmakogenomiki, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z poszukiwaniem nowych biomarkerów pomocnych we wczesnej prewencji i diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego, także u sportowców. Jest założycielem międzynarodowej grupy badawczej I-COMET (International Cardiovascular and Cardiometabolic Research Team) skupiającej naukowców i klinicystów z Polski, Austrii, Włoch, Holandii oraz Brazylii.

dr hab. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol – adeptka kardiologii interwencyjnej w I Katedrze i Klinice Kardiologii UCK WUM. Autorka ponad 130 artykułów indeksowanych w PubMed, uznana w rankingu Forbes Women za jedną ze stu wybitnych kobiet roku 2020. Główna badaczka w kilku wieloośrodkowych badaniach klinicznych, m.in. IMPELLA-PL (https://rejestrimpella.pl/), ADONIS-PCI (https://adonis-pci.gumed.edu.pl/); członkini zarządu „Young Thrombosis Researchers Group” i “Quality Improvement Committee” Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Laureatka licznych stypendiów naukowych, w tym fellowship w zakresie kardiologii interwencyjnej w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Utrechcie (Holandia).

dr hab. med. Tomasz Dzieciątkowski – wirusolog, mikrobiolog, diagnosta laboratoryjny; adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor ponad 100 prac indeksowanych w PubMed, poświęconych przede wszystkim problematyce zakażeń wirusowych, współautor podręczników m.in.: „Mikrobiologia lekarska” (2014), „Choroby wirusowe w praktyce klinicznej” (2017) czy „Zapobieganie i leczenie zakażeń szpitalnych w onkologii” (2018). Autor strony popularnonaukowej poswieconej zagadnieniom zwiazanym z wirusologia, „Trust me I’m a Virologist”. Obaj Goście są redaktorami pierwszego polskiego podręcznika opisującej stan wiedzy na temat koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19, pt. „Koronawirus SARS-CoV-2 – zagrożenie dla współczesnego świata”.

dr hab. n. med. Maciej R. Czerniuk, M.Sc. – periodontolog, spec. I i II stop. chirurg stomatolog. Adiunkt w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego i Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI. Autor ponad 75 indeksowanych publikacji; Impast Factor = 20,007; w bazie PubMed MEDLINE; wg Google Scholar (2021-04-19): 217 cytowań; Hirsch index = 7,0; i-10 index = 4,0; współautor 9 podręczników.

dr hab. n. med. Marcin Barylski – adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Pracowni Kardiometrii. Past-Przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Posiada tytuł Fellow of the European Society of Cardiology (FESC). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Klubu 30 PTK, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) oraz ESC Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy. Autor lub współautor około 300 publikacji z dziedziny kardiologii w czasopismach polskich i zagranicznych, 5 monografii, a także ponad 50 rozdziałów w książkach. Główne zainteresowania to: farmakoterapia kardiologiczna, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, niewydolność serca, choroba wieńcowa oraz zaburzenia rytmu.

dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP – absolwent Wojskowej Akademii Medycznej, którą ukończył z najlepszym wynikiem w historii istnienia uczelni. W latach 2002-2012 związany z Wojskowym Instytutem Medycznym, gdzie pracował na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii oraz Klinice Onkologii. W latach 2007-2012 związany z Pracownią Testów Wysiłkowych i Ergospirometrii Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2012 roku nauczyciel akademicki w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP) oraz lekarz w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock. Od 2021 konsultant kardiolog w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Naukowiec i lekarz oddany pacjentom leczonym z powodu chorób nowotworowych. Pierwszy polski kardioonkolog certyfikowany w 2020 roku przez Międzynarodowe Towarzystwo Kardioonkologii (International Cardio-Oncology Society), Członek Rady Naukowej w JACC CardioOncology (czasopismo należące do American College of Cardiology). Współautor dokumentu eksperckiego dotyczącego opieki kardioonkologicznej na czas pandemii COVID-19, opublikowanego w czasopiśmie z najwyższym IF na świecie, wydawanym przez American Cancer Society. Współautor wytycznych European Hematology Association dotyczących leczenia przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego u chorych na nowotwory z małopłytkowością. Współautor pierwszych historycznych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology) dedykowanych kardioonkologii.

ORGANIZATOR

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI

PRODUKCJA WYDARZENIA ONLINE

INFORMACJE

17.06.2023

9:00 - 17:30

POZOSTAŁO DO WYDARZENIA