WYDARZENIA

Wielka Debata Hipotensyjna

Nowe wytyczne leczenia hipotensyjnego ESH 2023, a także perspektywa własnych, niezależnych wytycznych dla europejskich kardiologów, które ESC opublikuje w 2024 roku, prowokują do ciągłego porównywania: celów hipotensyjnych, opcji leczenia, wyboru najlepszych połączeń leków. Nowe czynniki ryzyka, jak wreszcie doceniona częstość akcji serca (HR) ogniskują nasze dyskusje wśród beta-adrenolityków, zwłaszcza tych najskuteczniej zwalniających HR. Z kolei obowiązek rutynowego stosowania leków złożonych w jednej pigułce (SPC) każe nam ciągle przywoływać te najskuteczniejsze połączenia inhibitora ACE z diuretykiem tiazydopodobnyo i/lub antagonistą wapnia, a może beta-adrenolitykiem właśnie. 

O tym wszystkim, w ramach wydarzeń „Złote molekuły” PTPM – Medycyna XXI dyskutować będą profesorowie – kardiolodzy specjaliści: Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Marcin Barylski, Krzysztof J. Filipiak. Zapraszamy!

OGLĄDAJ NAGRANIE >>

EKSPERCI

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Krzysztof J. Filipiak, FESC – kardiolog, internista, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (4 specjalizacje); JM Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC), Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC, były prodziekan, prorektor i przewodniczący rady dyscypliny nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM); past-prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego; gubernator na Polskę – ISCP – International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy; prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 37. roku życia, będąc w chwili mianowania najmłodszym profesorem kardiologii w Polsce. Autor ponad 500 publikacji indeksowanych w bazie PubMed; wg Google Scholar (czerwiec 2022): 8257 cytowań, Hirsch index 42.

prof. UM dr hab. n. med. Marcin Barylski, FESC – adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Pracowni Kardiometrii. Past-Przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Posiada tytuł Fellow of the European Society of Cardiology (FESC). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Klubu 30 PTK, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) oraz ESC Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy. Autor lub współautor około 300 publikacji z dziedziny kardiologii w czasopismach polskich i zagranicznych, 5 monografii, a także ponad 50 rozdziałów w książkach. Główne zainteresowania to: farmakoterapia kardiologiczna, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, niewydolność serca, choroba wieńcowa oraz zaburzenia rytmu.

dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka, FESC – specjalistka kardiologii, echokardiografistka, pracuje w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktywnie działa w strukturach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK): w kadencji 2021-2023 jest Przewodniczącą „Klubu 30” PTK (zrzeszającego młodych kardiologów o znaczącym dorobku naukowym), członkinią Zarządu Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK (skarbnik), członkinią Zarządu Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK, członkinią Komisji Wyborczej PTK, Komisji Zagranicznej PTK oraz Komisji Wytycznych PTK, a także Komitetu Naukowego Kongresów PTK. Autorka ponad 100 publikacji z łącznym Impact Factor ponad 250. Laureatka nagrody Supertalent w Medycynie w 2021 roku.

ORGANIZATOR

SPONSORZY

                                         PARTNER                                        

PRODUKCJA WYDARZENIA ONLINE

INFORMACJE

24.10.2023

19:00

POZOSTAŁO DO WYDARZENIA