WYDARZENIA

ZŁOTE MOLEKUŁY WŚRÓD BETA-ADRENOLITYKÓW

Niektórzy eksperci twierdzą, że chociaż rola leków beta-adrenolitycznych (LBA) jest niepodważalna i stale obecna w terapii: niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, przewlekłych zespołów wieńcowych, zaburzeń rytmu serca, to w praktyce można ograniczyć się do kilku zaledwie preparatów. Być może wystarczy nam zaledwie: jeden najbardziej kardioselektywny i znakomicie zwalniający częstość akcji serca (najcześciej stosowany beta-adrenolityk w Polsce – bisoprolol), jak i w niektórych przypadkach drugi – posiadający dodatkowe pleiotropowe właściwości, wazodilatacyjny, korzystny w choroba ch naczyń obwodowych, ale obiektywnie mniej zwalniający częstość akcji serca – nebiwolol. Czy jest w ogóle sens stosować jakikolwiek inny beta-adrenolityk w 2022 roku?

OGLĄDAJ >>

 

W kolejnym wydarzeniu Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI – wybitni eksperci działający na polach hipertensjologii, kardiologii i farmakologii klinicznej: prof. Krzysztof J. Filipiak oraz prof. Krzysztof Narkiewicz, odniosą się do tego zagadnienia. Rola beta-blokady w pobudzeniu współczulnym – od historii do teraźniejszości – to temat pierwszej prelekcji prof. Narkiewicza na tym wydarzeniu,

Jak rozwijały się leki tej grupy i dlaczego niektóre z nich są już na marginesie historii, opowie prof. Krzysztof Filipiak w wykładzie “Historyczny rozwój grupy beta-adrenolityków”. W ostatniej odsłonie konferencji, Nasi Eksperci zaprezentują swoją wizję współczesnego miejsca bisoprololu i nebiwololu.

Bądźcie Państwo z nami, zadawajcie pytania ekspertom, to będzie prawdziwy wybór „złotych molekuł” wśród beta-adrenolityków i bardzo ciekawi jesteśmy Państwa interakcji z Prowadzącymi wydarzenie. Do zobaczenia!

 

EKSPERCI

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak – kardiolog, internista, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (4 specjalizacje); JM Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC), Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC, były prodziekan, prorektor i przewodniczący rady dyscypliny nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM); past-prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego; gubernator na Polskę – ISCP – International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy; prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 37. roku życia, będąc w chwili mianowania najmłodszym profesorem kardiologii w Polsce. Autor ponad 500 publikacji indeksowanych w bazie PubMed; wg Google Scholar (czerwiec 2022): 8257 cytowań, Hirsch index 42.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz – Kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMed). Inicjator koncepcji utworzenia w GUMed Centrum Medycyny Translacyjnej. Opublikował ponad 450 pełnotekstowych prac (łączny Impact Factor >1250, łączna liczba cytowań > 34 000, h-index: 63). Prezes Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w latach 2009-2011. Członek grupy roboczej przygotowującej w latach 2007, 2013 i 2018 europejskie zalecenia dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego. Członek korespondent PAN i PAU, członek Academia Europaea.

 

 

ORGANIZATOR

 

 

             SPONSOR              

 

 

PARTNER

 

 

PRODUKCJA WYDARZENIA ONLINE

INFORMACJE

8.11.2022

19:00

POZOSTAŁO DO WYDARZENIA