WEBCASTY

Dożylne preparaty żelaza – najnowsze doniesienia z ESC 2023

Wytyczne niewydolności serca opublikowane w 2021 roku nie wytrzymały nawet dwóch lat, jeżeli chodzi o ich aktualność. Już w 2023 roku trzeba było je ponownie ogłosić jako „update” – dokument zaopatrzony w bardzo istotne zmiany. Jakie to zmiany?

OGLĄDAJ NAGRANIE >>

 

Dwie najważniejsze w zakresie terapii przewlekłej niewydolności serca to dodanie w I klasie zaleceń flozyn w niewydolności serca rozkurczowej, a druga zmiana – istotne poszerzenie wskazań dla terapii żelazem. Dożylne leczenie żelazem w HFrEF (niewydolność serca ze zredukowaną frakcją wyrzucania lewej komory) oraz HFmrEF (niewydolność serca z łagodnie obniżoną frakcją wyrzucania lewej komory) z klasy zaleceń III awansowała do klasy zaleceń I (niepodanie jest błędem w sztuce) w zakresie celu, jakim jest zmniejszenie objawów niewydolności serca i poprawa jakości życia. Podobnie, objawowi pacjenci z HFrEF/HFmrEF oraz niedoborem żelaza, mają wskazania już w klasie IIa w zakresie zmniejszenia ryzyka hospitalizacji z powodu niewydolności serca, a jakość tego zalecenia uległa podwyższeniu z B do A. Do 2023 roku wytyczne wymieniały tylko kompleks żelaza i karboksymaltozy, obecnie wprowadzono „dwóch graczy” – do panteonu leków korygujących niedobory żelaza w niewydolności serca triumfalnie wkracza derizomaltoza żelaza.

 

EKSPERT

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Krzysztof J. Filipiak, FESC – kardiolog, internista, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (4 specjalizacje); JM Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC), Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC, były prodziekan, prorektor i przewodniczący rady dyscypliny nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM); past-prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego; gubernator na Polskę – ISCP – International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy; prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 37. roku życia, będąc w chwili mianowania najmłodszym profesorem kardiologii w Polsce. Autor ponad 500 publikacji indeksowanych w bazie PubMed; wg Google Scholar (czerwiec 2022): 8257 cytowań, Hirsch index 42.

 

 

ORGANIZATOR

      

        PARTNERZY    

             

                                                 

 

 

   PRODUKCJA WYDARZENIA