WEBCASTY

Podsumowanie działalności PTPM-MEDYCYNA XXI – I Konferencja Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny (sesja złota)

OGLĄDAJ CAŁĄ SESJĘ >>

 

15 wydarzeń w 12 miesięcy – to bilans działalności Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – MEDYCYNA XXI. W ostatniej sesji konferencji zarząd Towarzystwa przypomina zrealizowane wydarzenia, dokonuje ich aktualizacji jednocześnie rozszerzając je o pespektywę pacjenta. Wydarzenia zostały usystematyzowane w pięć bloków tematycznych: covid, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, interdyscyplinarne i cykliczne. Każdej grupie towarzyszy efektowny skrót filmowy. 

W drugiej części sesji wiceprezes PTPM Honorata Gawlas prezentuje cząstkowe wyniki ankiety badającej preferencje edukacyjne lekarzy. Odpowiedzi ankietowanych stanowią zaskoczenie dla samych ekspertów obecnych w studiu, szczególnie pytania dotyczące:

– oceny motywacji lekarzy do udziału w wydarzeniach online i stacjonarnych

– motywacji do udziału w wydarzeniach stacjonarnych kameralnych / średnich / bardzo dużych

– oceny atrakcyjności formatów (pigułka wiedzy / wykład z prezentacją / dyskusja ekspertów / kurs online)

– zidentyfikowania największych wyzwań w prowadzeniu / odbiorze webinarów

Koniecznie sprawdźcie Państwo odpowiedzi oglądając nagranie z sesji!

Na koniec sesji prezes PTPM prof. dr hab. med. Krzysztof Fiilipiak zapowiada kolejną edycję konferencji MEDYCYNA XXI – Jak leczyć nowocześnie? na którą już Państwa zapraszamy! Data konferencji: 15 czerwca 2024

EKSPERCI

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Krzysztof J. Filipiak, FESC – kardiolog, internista, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (4 specjalizacje); JM Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC), Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC, były prodziekan, prorektor i przewodniczący rady dyscypliny nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM); past-prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego; gubernator na Polskę – ISCP – International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy; prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 37. roku życia, będąc w chwili mianowania najmłodszym profesorem kardiologii w Polsce. Autor ponad 500 publikacji indeksowanych w bazie PubMed; wg Google Scholar (czerwiec 2022): 8257 cytowań, Hirsch index 42.

prof. dr hab. n. med. Marek Postuła – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Jest propagatorem zdrowego trybu życia, a na co dzień aktywnie uprawia kolarstwo. Od dziecka jeździ na nartach, a od kilku lat doskonali swoje umiejętności na kitesurfingu. Zawodowo zajmuje się kardiologią sportową i pomaga osobom aktywnym bezpiecznie oddawać się swoim pasjom. Pracuje w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i pełni funkcje Kierownika Pracowni Farmakogenomiki, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z poszukiwaniem nowych biomarkerów pomocnych we wczesnej prewencji i diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego, także u sportowców. Jest założycielem międzynarodowej grupy badawczej I-COMET (International Cardiovascular and Cardiometabolic Research Team) skupiającej naukowców i klinicystów z Polski, Austrii, Włoch, Holandii oraz Brazylii.

dr hab. n. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol – adeptka kardiologii interwencyjnej w I Katedrze i Klinice Kardiologii UCK WUM. Autorka ponad 130 artykułów indeksowanych w PubMed, uznana w rankingu Forbes Women za jedną ze stu wybitnych kobiet roku 2020. Główna badaczka w kilku wieloośrodkowych badaniach klinicznych, m.in. IMPELLA-PL (https://rejestrimpella.pl/), ADONIS-PCI (https://adonis-pci.gumed.edu.pl/); członkini zarządu „Young Thrombosis Researchers Group” i “Quality Improvement Committee” Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Laureatka licznych stypendiów naukowych, w tym fellowship w zakresie kardiologii interwencyjnej w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Utrechcie (Holandia).

 

 

 

 

ORGANIZATOR

      

        PARTNERZY    

           

 

   

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

  PATRONI MEDIALNI

 

 

   

 

  

 

 

PRODUKCJA WYDARZENIA ONLINE