WEBCASTY

Co nowego w medycynie zabiegowej i opiece nad pacjentem poddawanym innym zabiegom i leczeniu? – I Konferencja Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny (sesja czerwona)

OGLĄDAJ CAŁĄ SESJĘ  >>

 

Postępy w kardiologii inwazyjnej – czy nowe stenty pozwolą uniknąć leczenia przeciwpłytkowego, czy nowe leki przeciwpłytkowe pozwalą unikąć implantacji stentów? Przełom w kardioonkologii – jakie leki przeciwkrzepliwe wybrać w prewencji i leczeniu powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorego z nowotworem? Jak leczyć migotanie przedsionków u pacjentów onkologicznych? U kogo włączać leczenie przeciwkrzepliwe w prewencji pierwotnej? Punkt widzenia chirurga szczękowego – jaki jest związek między chorobami przyzębia u pacjentów kardiologicznych a powikłaniami zatorowo-zakrzepowymi?

EKSPERCI

dr hab. n. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol – adeptka kardiologii interwencyjnej w I Katedrze i Klinice Kardiologii UCK WUM. Autorka ponad 130 artykułów indeksowanych w PubMed, uznana w rankingu Forbes Women za jedną ze stu wybitnych kobiet roku 2020. Główna badaczka w kilku wieloośrodkowych badaniach klinicznych, m.in. IMPELLA-PL (https://rejestrimpella.pl/), ADONIS-PCI (https://adonis-pci.gumed.edu.pl/); członkini zarządu „Young Thrombosis Researchers Group” i “Quality Improvement Committee” Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Laureatka licznych stypendiów naukowych, w tym fellowship w zakresie kardiologii interwencyjnej w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Utrechcie (Holandia).

dr hab. n. med. Maciej R. Czerniuk, M.Sc. – periodontolog, spec. I i II stop. chirurg stomatolog. Adiunkt w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego i Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI. Autor ponad 75 indeksowanych publikacji; Impast Factor = 20,007; w bazie PubMed MEDLINE; wg Google Scholar (2021-04-19): 217 cytowań; Hirsch index = 7,0; i-10 index = 4,0; współautor 9 podręczników.

lek. med. Jarosław Kępski – specjalista kardiologii, doktorant w Zakładzie Kardioonkologii Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, pod opieką prof. Sebastiana Szmita. Konsultant oraz echokardiografista w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Od ponad ośmiu lat związany z kardioonkologią. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Kardioonkologii (ICOS International CardioOncology Society). Od 2019r, współtworzy Polski oddział ICOS. Autor i współautor artykułów i opracowań dotyczących opieki kardiologicznej nad pacjentami z chorobą nowotworową. Wykładowca na ogólnopolskich konferencjach kardiologicznych, współtwórca kursu z zakresu kardioonkologii dla lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii. W swojej codziennej praktyce zajmuje się oceną przydatności nowoczesnych technik echokardiograficznych w ocenie ryzyka i wczesnej diagnostyce kardiotoksyczności u pacjentów poddanych terapii onko-hematologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem chorych poddanych procedurze przeszczepienia szpiku.

 

 

 

ORGANIZATOR

      

        PARTNERZY    

           

 

   

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

  PATRONI MEDIALNI

 

 

   

 

  

 

 

PRODUKCJA WYDARZENIA ONLINE