WEBCASTY

Postępy medycyny – o czym dyskutujemy w połowie 2023 roku? – I Konferencja Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny (sesja wprowadzająca)

OGLĄDAJ CAŁĄ SESJĘ >>

 

Wybraliśmy do otwarcia konferencji trzy wykłady typu state-of-the-art. W pierwszym, prof. Krzysztof J. Filipiak kreśli wizję świata nieskończonych możliwości farmakologicznych, jakie dają nam leki technologii RNA, głównie rseny i nowsze od nich o 20 lat – sirany. W wykładzie drugim – doc. Tomasz Dzieciątkowski podsumowuje czas po COVID-19, wskazuje na konieczność szczepień nie tylko przeciwko COVID-19, omawia podstawowe szczepienia w tzw., nieistniejącym jeszcze w Polsce „kalendarzu szczepień dorosłych”. W wykładzie trzecim – doc. Marcin Barylski wybrał subiektywnie 3 leki, których wprowadzenie w 2023 roku zmienia istotnie nasze możliwości leczenia w trzech różnych dziedzinach: kardiologii, neurologii i gastroenterologii.

EKSPERCI

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Krzysztof J. Filipiak, FESC – kardiolog, internista, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (4 specjalizacje); JM Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC), Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC, były prodziekan, prorektor i przewodniczący rady dyscypliny nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM); past-prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego; gubernator na Polskę – ISCP – International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy; prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 37. roku życia, będąc w chwili mianowania najmłodszym profesorem kardiologii w Polsce. Autor ponad 500 publikacji indeksowanych w bazie PubMed; wg Google Scholar (czerwiec 2022): 8257 cytowań, Hirsch index 42.

dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski – wirusolog, mikrobiolog, diagnosta laboratoryjny; adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor ponad 100 prac indeksowanych w PubMed, poświęconych przede wszystkim problematyce zakażeń wirusowych, współautor podręczników m.in.: „Mikrobiologia lekarska” (2014), „Choroby wirusowe w praktyce klinicznej” (2017) czy „Zapobieganie i leczenie zakażeń szpitalnych w onkologii” (2018). Autor strony popularnonaukowej poswieconej zagadnieniom zwiazanym z wirusologia, „Trust me I’m a Virologist”. Obaj Goście są redaktorami pierwszego polskiego podręcznika opisującej stan wiedzy na temat koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19, pt. „Koronawirus SARS-CoV-2 – zagrożenie dla współczesnego świata”.

dr hab. n. med. Marcin Barylski, FESC – adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Pracowni Kardiometrii. Past-Przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Posiada tytuł Fellow of the European Society of Cardiology (FESC). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Klubu 30 PTK, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) oraz ESC Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy. Autor lub współautor około 300 publikacji z dziedziny kardiologii w czasopismach polskich i zagranicznych, 5 monografii, a także ponad 50 rozdziałów w książkach. Główne zainteresowania to: farmakoterapia kardiologiczna, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, niewydolność serca, choroba wieńcowa oraz zaburzenia rytmu.

ORGANIZATOR

        PARTNERZY    

           

   

  PATRONI MEDIALNI

   

  

PRODUKCJA WYDARZENIA ONLINE