WEBCASTY

Co nowego w kardiologii, diabetologii i nefrologii – I Konferencja Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny (sesja żółta)

OGLĄDAJ CAŁĄ SESJĘ >>

 

Nie ma w ciągu ostatnich kilku lat grupy leków częściej omawianych i badanych, leków stale poszerzających swoje wskazania niż flozyny (inhibitory SGLT2). To przykład leków, które łączą ponownie kardiologię z nefrologią i diabetologią. A przecież jednocześnie dołączyły do naszej farmakoterapii nowoczesne inkretynomimetyki, nowe leki hipolipemizujące, nowe leki hipotensyjne, nowi antagoniści aldosteronu. Na nowo patrzymy na leki starsze, takie jak allopurinol. O wszystkich tych lekach usłyszycie Państwo od trzech profesorów kardiologii: Marcina Barylskiego, Krzysztofa J. Filipiaka i Marka Postuły. Jeden, wartko prowadzony 1,5h wykład, gdzie prelegenci wymieniają się omawiając poszczególne grupy, to jak kurs farmakologii z nowych leków w pigułce!

EKSPERCI

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Krzysztof J. Filipiak, FESC – kardiolog, internista, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (4 specjalizacje); JM Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC), Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC, były prodziekan, prorektor i przewodniczący rady dyscypliny nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM); past-prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego; gubernator na Polskę – ISCP – International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy; prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 37. roku życia, będąc w chwili mianowania najmłodszym profesorem kardiologii w Polsce. Autor ponad 500 publikacji indeksowanych w bazie PubMed; wg Google Scholar (czerwiec 2022): 8257 cytowań, Hirsch index 42.

prof. dr hab. n. med. Marek Postuła – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Jest propagatorem zdrowego trybu życia, a na co dzień aktywnie uprawia kolarstwo. Od dziecka jeździ na nartach, a od kilku lat doskonali swoje umiejętności na kitesurfingu. Zawodowo zajmuje się kardiologią sportową i pomaga osobom aktywnym bezpiecznie oddawać się swoim pasjom. Pracuje w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i pełni funkcje Kierownika Pracowni Farmakogenomiki, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z poszukiwaniem nowych biomarkerów pomocnych we wczesnej prewencji i diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego, także u sportowców. Jest założycielem międzynarodowej grupy badawczej I-COMET (International Cardiovascular and Cardiometabolic Research Team) skupiającej naukowców i klinicystów z Polski, Austrii, Włoch, Holandii oraz Brazylii.

dr hab. n. med. Marcin Barylski, FESC – adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Pracowni Kardiometrii. Past-Przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Posiada tytuł Fellow of the European Society of Cardiology (FESC). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Klubu 30 PTK, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) oraz ESC Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy. Autor lub współautor około 300 publikacji z dziedziny kardiologii w czasopismach polskich i zagranicznych, 5 monografii, a także ponad 50 rozdziałów w książkach. Główne zainteresowania to: farmakoterapia kardiologiczna, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, niewydolność serca, choroba wieńcowa oraz zaburzenia rytmu.

 

 

                      

 

ORGANIZATOR

      

        PARTNERZY    

           

 

   

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

  PATRONI MEDIALNI

 

 

   

 

  

 

 

PRODUKCJA WYDARZENIA ONLINE