WEBCASTY

Używanie produktów nikotynowych – omówienie wyników badania młodzieży w Polsce

Ponad połowa uczniów w Polsce ma za sobą inicjację nikotynową. Dla nastolatków główną furtką do nałogu są e-papierosy: 6 na 10 (58%) wymienia je jako pierwszy w życiu wyrób z nikotyną. 8 na 10 (78%) przyznaje, że używa e-papierosów regularnie, z czego zdecydowana większość (87%) wapuje te o smakach owoców lub słodyczy. Papierosy tradycyjne pali ok. 24% uczniów, a podgrzewaczy tytoniu używa ok. 7% nastolatków. To wyniki ankietowego badania młodzieży na grupie 1 tys. uczniów szkół średnich z całej Polski, w przedziale wiekowym 16-17 lat.
Badanie ankietowe młodzieży przeprowadzono na grupie 1 tys. uczniów z całej Polski, w przedziale wiekowym 16-17 lat.

Badanie zrealizowała firma badawczo-analityczna IQS Think Forward, na zlecenie Instytutu Zdrowia i Demokracji, przy opracowaniu merytorycznym Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny „MEDYCYNA XXI”. Zapraszamy na ekspercki komentarz wyników tego badania.

>> ZOBACZ WYNIKI BADANIA <<

EKSPERCI

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Krzysztof J. Filipiak, FESC – kardiolog, internista, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (4 specjalizacje); JM Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC), Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC, były prodziekan, prorektor i przewodniczący rady dyscypliny nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM); past-prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego; gubernator na Polskę – ISCP – International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy; prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 37. roku życia, będąc w chwili mianowania najmłodszym profesorem kardiologii w Polsce. Autor ponad 550 publikacji indeksowanych w bazie PubMed; wg Google Scholar (maj 2024): 12000 cytowań, Hirsch index 51. Członek z wyboru Komitetu Nauk Klinicznych oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk od 2024 roku.

dr hab. n. med. Piotr Korczyński – lekarz, nauczyciel akademicki, specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc. Od 25 lat pracuje w akademickim oddziale pulmonologicznym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie poza pracą z pacjentami zajmuje się działalnością naukową oraz dydaktyczną. Zajmuje się edukacją studentów w zakresie chorób wewnętrznych oraz pneumonologii. Jest autorem i wykonawcą licznych projektów szkoleniowych dla lekarzy w zakresie endoskopii układu oddechowego, chorób obturacyjnych, spirometrii oraz chorób śródmiąższowych płuc. Obecnie interesuje się nowoczesnymi technologiami w pulmonologii, pomiarami składników powietrza oraz chorobami obturacyjnymi. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc (ERS), European Association for Bronchology and Interventional Pulmonology (EABIP) oraz Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP), gdzie jest przewodniczącym Sekcji Pneumonologii Interwencyjnej. Wg bazy Google Scholar do 2022 roku jest autorem lub współautorem 100 publikacji, z liczbą cytowań 1328, indeksem Hirscha 19, z 31 pracami cytowanymi co najmniej 10 razy (i10-indeks).

dr n. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk – lekarz, nauczyciel akademicki, magister zarządzania MBA, specjalista medycyny rodzinnej, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej w kadencji 2015-2020, wizytator akredytacyjny CMJ. Od 25 lat pracuje jako lekarz rodzinny w Warszawie,  poza pracą z pacjentami zajmuje się zarządzaniem w podmiotach leczniczych,  działalnością społeczną  na rzecz środowiska specjalistów medycyny rodzinnej w Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, którego obecnie jest Prezesem.  Zajmuje się edukacją studentów i lekarzy w zakresie medycyny rodzinnej. Współautor wielu publikacji i wytycznych postępowania klinicznego dla lekarzy rodzinnych. Współautor standardów jakości w POZ. Obecnie interesuje się wdrożeniem standardów jakości w ochronie zdrowia.

lek. Stanisław Surma – absolwent kierunku lekarskiego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach z 2023 roku. Obecnie odbywa staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. Autor bądź współautor ponad 180 publikacji naukowych (IF > 320, indeks Hirsha 17) dotyczących przede wszystkim kardiologii prewencyjnej, lipidologii, hipertensjologii i nefrologii. Stypendysta Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia naukowe w roku 2023 oraz laureat Pierwszej Nagrody Polish Lipid Association (PoLA) Most Recognized Young Lipidologist Award 2023. W 2023 otrzymał także Honorowe wyróżnienie i medal Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla przyznane przez Polską Akademię Nauk Wydział V Nauk Medycznych oraz w trakcie plebiscytu Pulsu Medycyny „10 edycja Supertalenty w Medycynie” otrzymał wyróżnienie „Wschodząca gwiazda polskiej medycyny”. Współautor pierwszych polskich wytycznych dotyczących stosowania pitawastatyny w leczeniu zaburzeń lipidowych. Bierze aktywny udział w edukowaniu społeczeństwa – min. liczne wykłady w ramach uniwersytetów III wieku. Wykładowca na specjalistycznych konferencjach dla lekarzy.

prof. CMKP dr hab. n. med. Sebastian Szmit  – absolwent Wojskowej Akademii Medycznej, którą ukończył w 2002 roku z najlepszym wynikiem w historii istnienia uczelni. Od 2012 roku nauczyciel akademicki w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP) oraz lekarz w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock. Od 2021 konsultant kardiolog w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Od 2022 konsultant kardiolog w Klinice Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii, Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Od 2023 kierownik Zakładu Kardioonkologii CMKP (Cardio-Oncology Center of Excellence). Pierwszy polski kardio-onkolog certyfikowany w 2020 roku przez Międzynarodowe Towarzystwo Kardio-Onkologii (International Cardio-Oncology Society), Jedyny Polak od 2020 roku – Ex-Officio Board Member of Council of Cardio-Oncology przy Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym. Członek Rady Naukowej w JACC CardioOncology jako Internatonal Advisor (czasopismo należące do American College of Cardiology). Współautor dokumentu eksperckiego dotyczącego opieki kardio-onkologicznej na czas pandemii COVID-19, opublikowanego w czasopiśmie z najwyższym IF na świecie, wydawanym przez American Cancer Society. Współautor wytycznych European Hematology Association dotyczących leczenia przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego u chorych na nowotwory z małopłytkowością. Współautor pierwszych historycznych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology) dedykowanych kardio-onkologii.